لیزرهای برش فلزات

 

Fiber Laser Cutting Machine


 

سری حرفه ای                                                                                          Professional Series

 

         سری برش ورق                                                                   Sheet Cutting Series

 

   سری برش لوله و ورق                                                    Sheet & Pipe Cutting Series 

 

 

     سری برش لوله                                                                          Pipe Cutting Series

 

 

سری رباتیک (سه بعدی)                                                                (Robotic Series (3D